• فرم درخواست

  • Please enter a number from 18 to 100.

آدرس:

 تهران، خیابان شهید طالقانی، نبش خیابان نادری، شماره 415

تلفن:

داخلی 216-02188972220

واتساپ

09102291233

فاکس:

02188963804

ایمیل:

dermalab@tums.ac.ir