1. ارزیابی پارامترهای بیوفیزیکی پوست به کمک دستگاه Cutometer®MPA 580

 • اندازه گیری محتوای آب لایه شاخی، به کمک پروب کورنئومتر(corneometer)  که مهمترین کاربرد آن در بررسی اثربخشی مرطوب کننده ها و پاک کننده ها می باشد.
 • اندازه گیری میزان تبخیرآب از اپیدرم (TEWL) به کمک پروب توامتر (TEWAmeter) که مهمترین کاربرد آن در بررسی ایمنی محصولات از طریق ارزیابی یکپارچگی سد محافظ پوستی است. مفید در بررسیمرطوب کننده ها و پاک کننده ها
 • اندازه گیری چربی پوست (سبوم) با استفاده از اصول فوتومتری، به کمک پروب سبومتر (sebumeter)انجام می شود. که مهمترین کاربرد آن در بررسی اثربخشی محصولات ضدآکنه و فراورده های ارایشی بدون روغن (oil free) می باشد.
 • اندازه گیری ملانین (رنگدانه) و اریتم (قرمزی) پوست بااستفاده ازاصول انعکاس و جذب نور، به کمک پروب مگزامتر(mexameter)  انجام می شود.که مهمترین کاربرد آن در بررسی اثربخشی روشن کننده ها و محصولات ضدالتهابی می باشد.
 • اندازه گیری میزان اصطکاک و زبری سطح پوست به کمک پروب فریکتیومتر(frictiometer) که مهمترین کاربرد آن در بررسی اثربخشی مرطوب کننده ها می باشد.
 • اندازه گیری میزان اسیدی یا بازی بودن سطح پوست (pH) با استفاده از اصول حرکت یون ها به کمک پروب pH متر که مهمترین کاربرد آن در بررسی تغییرات pH به دنبال مصرف پاک کننده ها می باشد.
 • اندازه گیری فاکتورهای متعدد مربوط به سفتی و الاستیسیته پوست به کمک پروب کوتومتر(cutometer) که مهمترین کاربرد آن در بررسی اثربخشی محصولات ضدچروک ، جوانساز، مرطوب کننده ها و محصولات سفت کننده می باشد.
 • درخشندگی پوست به کمک پروب گلوسی متر(glossimeter) در اختلالاتی نظیر پوست چرب و مستعد آکنه و یا مشکلات ناشی از مصرف محصولات آرایشی، اندازه گیری می شود. مهمترین کاربرد آن در بررسی محصولات oil free و محصولات ضدآکنه می باشد.
 • اندازه گیری میزان دمای سطح پوست به کمک پروب ترمومتر که مهمترین کاربرد آن در بررسی اثربخشیضد التهاب ها می باشد.

2. ارزیابی ویژگی های چین و چروک های بزرگ توسط دستگاه Visio Face و Visio Line

اندازه گیری سطح، حجم ، عمق،تعداد و شاخص دیده شدن(visibility index) منافذ پوست و چروک های بزرگ صورت نظیر چین نازولبیال که مهمترین کاربرد آن در بررسی اثربخشی محصولات ضد چروک، ضدآفتاب ها، محصولات آنتی اکسیدان فیلرها و جوانسازها می باشد.

 

3. ارزیابی وضعیت رنگ پوست توسط دستگاه Visio Face

تعیین هوموژن بودن پوست و میزان لک ها و اختلاف رنگ آنها با نواحی اطراف در پوست که مهمترین کاربرد آن در بررسی اثربخشی روشن کننده ها و ضدآفتاب ها می باشد.

 

4. ارزیابی فعالیت باکتری های مولد آکنه توسط دستگاهVisiopor

این دستگاه می تواند در هر ناحیه از پوست صورت تعداد و اندازه آکنه های پوستی را تعیین کند. این اندازه گیری به کمک بازتابش نور فلورسنت حاصل از تجمعPorphyrin  و سایر مدیاتورهای التهابی انجام می شود. مفید در بررسی اثرات ضد آکنه مواد شوینده، فراورده های دارویی، ضد آفتابها و ضد چروک هابر روی پوست

 

5. سونوگرافی پوست با فرکانس بالا توسط دستگاه DUB skin scanner، پروب 22 مگاهرتز

تولید تصاویر لایه های مختلف پوست و ضمایم پوستی با وضوح بالای دیجیتال

تعیین ضخامت و دانسیته اپیدرم و درم

بررسی ضایعات مختلف پوستی نظیر تومورها و تعیین سایز و محل آنها

مهمترین کاربرد آن بررسی تشخیصی ضایعات پوستی و بررسی اثربخشی محصولات کلاژن ساز، جوانساز و فیلرها می باشد.

6. ارزیابی وضعیت شوره سر توسط دستگاه Dandruff Meter

تعیین تعداد شوره های جمع آوری شده از اسکالپ بر اساس سایز آنها به کمک آنالیز تصویر شوره ها که مهمترین کاربرد آن بررسی اثربخشی محصولات ضد شوره می باشد.

 

7. انجام تست تریکوگرام با استفاده از درماتوسکوپ Dino lite

تعیین مورفولوژی و فاز رشد مو و درصد موهای فازهای آناژن، کاتاژن و تلوژن که کاربرد آن در بررسی اثربخشی محصولات ضد ریزش مو و انواع شامپو و همینطور کمک به تعیین علت ریزش مو می باشد.

 

8. درماتوسکوپی پوست

سیستمی کامل برای ارزیابی های بالینی و درمانگاهی به شمار می آید. این سیستم در غربالگری سریع سرطان پوست، آنالیز خال ها، تشخیص به کمک فلورسانس، مشاوره مو و پیگیری و مستندسازی بسیاری از بیماری های پوست، مو و ناخن به متخصصین پوست کمک می کند.

 

9. سیستم خودکار آنالیز خال ها Mole Analyzer

این نرم افزار جهت اطمینان بیشتر در تشخیص زودهنگام ملانوم بدخیم (به ویژه در موارد مشکل دار) پیشنهاد می گردد و ویژگی های آن عبارتند از:

 •  تجزیه و تحلیل خال های ملانوسیتیک با استفاده از الگوی های تشخیصی مستند
 •  قابلیت اعتماد بالا از نظر حساسیت و  ویژگی
 •  تجزیه و تحلیل موازی از دو ضایعه برای تعیین تغییرات کمٌی و کیفی
 

10. تصویربرداری یکپارچه بدن Body scan

 این سیستم، تنها سیستم کاملاٌ یکپارچه برای تصویربرداری بدن به شمار می آید. سیستم ویژه ای که به صورت خودکار عکس های اخیر و قبلی کامل بدن را برای تشخیص تغییرات پوست یمقایسه می کند. کاربردهای این سیستم عبارتند از:

 • تشخیص تغییرات در پوست
 • مقایسه خودکار دو تصویر نقشه برداری شده از کل بدن در دو مقطع زمانی مختلف
 • نشانه گذاری رنگی از ضایعات جدید و تغییر یافته
 
 

11.تریکو اسکن

این برنامه جدید، مستندسازی و تعیین کمّی ریزش مو را به صورت دیجیتالی و با دقت غیر قابل تصور ممکن می سازد. به کمک این نرم افزار، تمامی پارامترهای اساسی رشد و ریزش مو به صورت خودکار محاسبه می شود. پارامترهایی که توسط این دستگاه اندازه گیری می شوند عبارتند از:

 •  محاسبه تعداد و دانسیته موها
 •  نسبت و فراوانی موهای آناژن-تلوژن
 • تعداد و دانسیته موهای ولوس و ترمینال
 •  تعیین ضخامت مو
 •  تعیین تعداد واحدهای فولیکولی ( دارای اهمیت برای ارزیابی موفقیت در پیوند مو)

12.عکس برداری دیجیتال استاندارد توسط دوربین عکاسی

بررسی و مقایسه وضعیت ناحیه مورد عکس برداری در شرایط یکسان عکس برداری، قبل و بعد از درمان که کاربرد آن در ارزیابی اثربخشی محصولات و تجهیزات مراقبت از پوست و همینطور دارو درمانی بیماریهای پوستی می باشد.