بررسی پرونده محصولات

درمالب می تواند در بررسی و تکمیل مستندات رگولاتوری، به شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده محصولات پوستی و آرایشی و بهداشتی کمک نماید. بررسی پرونده های دارویی و آرایشی در این شرکت توسط پزشکان و کارشناسان متبحر بالینی و آزمایشگاهی انجام می شود و نتایج منتشر شده مورد تایید مستقیم سازمان غذا و دارو ایران می‌باشد.