درمالب آزمایشگاه ارزیابی
بالینی دارویی،
آرایشی و بهداشتی
درباره ما مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست، دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ما درمالب آزمایشگاه ارزیابی بالینی دارویی، آرایشی و بهداشتی
خدمات ما درمالب
زیرمجموعه مرکز
رشد گیاهان دارویی
خدمات ما درمالب زیرمجموعه
مرکز رشد گیاهان دارویی
بررسی محصولات درمالب آخرین گام
برای توسعه
محصولات شما
درمالب آخرین گام برای توسعه
محصولات شما
بررسی بی خطری و کارایی کلیه فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی پوستی بررسی محصولات

  ما چه کاری انجام میدهیم؟

بررسی بی خطری و کارایی کلیه فرآورده های دارویی، آرایشی، بهداشتی و مکمل های پوستی

تنها مرجع مورد تایید سازمان غذا و دارو

برای دریافت خبر های دوره ای درمالب ایمیل خود را وارد کنید

  خدمات درمالب

  درمالب چه خدماتی برای شما دارد؟

  آخرین گام برای توسعه محصولات شما

  ارزیابی های فیزیکوشیمیایی

  ارزیابی های میکروبی

  خدمات کمک تشخیصی

  بررسی پرونده محصولات

  ارزیابی بالینی

  مراکز همکار

  مزیت های درمالب

  تنها مرجع مورد تایید

  سازمان غذا و دارو

  دارای استاندارد های
  بین المللی

  نیروهای متخصص

  اولین مجموعه جهت ارزیابی بالینی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

  در خاورمیانه و شمال آفریقا

  به مشاوره بیشتری نیاز دارید؟

  16:00 - 8:00

  داخلی 216-02188972220 

  گالری عکس

  آخرین مقالات ما را بخوانید