دکتر انیسه صمدی

قائم مقام مدیر عامل، مدیر آزمایشگاه ارزیابی بالینی فرآورده های دارویی- آرایشی و بهداشتی

درمالب آخرین گام برای توسعه محصولات شما است. “