دکتر منصور نصیری کاشانی

رئیس هیات مدیره

درمالب حاصل تلاش 10 ساله مجموعه‌ای از همکاران متخصص و به همراه تجهیزاتی به روز است که باعث تمایز خدمات ما شده‌اند. “